ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 4016/2022) – ΑΔΑ: Ω8Λ746907Θ-2ΛΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 4016/2022)
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2023 12:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Λ746907Θ-2ΛΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου