ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ – ΑΔΑ: Ω8ΑΞ46907Θ-6ΣΝ

Θέμα: ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 09:18:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΑΞ46907Θ-6ΣΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου