Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 142/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ω83Υ46907Θ-ΛΣΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 142/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:51:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω83Υ46907Θ-ΛΣΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου