ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: Ε7ΑΣ46907Θ-50Σ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:45:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε7ΑΣ46907Θ-50Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου