ΧΕ-2 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023 – ΑΔΑ: 9ΞΛΙ46907Θ-ΛΜ5

Θέμα: ΧΕ-2 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:47:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΛΙ46907Θ-ΛΜ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου