Προμήθεια «ενός σπαστού επιτραπέζιου εξεταστικού λαμπτήρα με μεγεθυντικό φακό (LED MEGA WK-L003T με κωδικό είδους 28223-01) για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος» – ΑΔΑ: 9ΤΚΡ46907Θ-ΣΦΤ

Θέμα: Προμήθεια «ενός σπαστού επιτραπέζιου εξεταστικού λαμπτήρα με μεγεθυντικό φακό (LED MEGA WK-L003T με κωδικό είδους 28223-01) για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος»
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 11:55:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΚΡ46907Θ-ΣΦΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου