ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΣ – ΑΔΑ: 9ΣΚΓ46907Θ-ΑΝ7

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΚΓ46907Θ-ΑΝ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου