ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΔΑ: 9ΡΑΔ46907Θ-2ΚΖ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 13:08:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΑΔ46907Θ-2ΚΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου