ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΔΑ: 9ΨΖ146907Θ-Ν9Θ

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 14:46:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΖ146907Θ-Ν9Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου