ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤΩΝ – ΑΔΑ: 9Ψ9Δ46907Θ-Ζ6Α

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤΩΝ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 13:16:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ9Δ46907Θ-Ζ6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου