προκήρυξη για πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Γ.Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 9Π9Ε46907Θ-Μ6Υ

Θέμα: προκήρυξη για πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Γ.Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 09:40:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π9Ε46907Θ-Μ6Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου