ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARGOS SECURITY AE – ΑΔΑ: 9ΟΗΔ46907Θ-Ι4Φ

Θέμα: ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARGOS SECURITY AE
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΗΔ46907Θ-Ι4Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου