ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΑΔΑ: 9ΝΛΝ46907Θ-9ΨΘ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΛΝ46907Θ-9ΨΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου