ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΟΔΗΓΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ Νο4, Νο5 – ΑΔΑ: 9ΜΥ246907Θ-ΗΥΤ

Θέμα: ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΟΔΗΓΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ Νο4, Νο5
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 12:30:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΥ246907Θ-ΗΥΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου