ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΟΔΙΑ NON-WOVEN – ΑΔΑ: 9ΜΡΖ46907Θ-7ΞΒ

Θέμα: ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΟΔΙΑ NON-WOVEN
Ημερομηνία: 10/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 12:17:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΡΖ46907Θ-7ΞΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου