Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/28-12-2022 (Θ 3)απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2023 έως 30-06-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-07-2023 στο όνομα της υπόλογου ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΑΔΑ: 9Λ7Π46907Θ-6ΓΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/28-12-2022 (Θ 3)απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2023 έως 30-06-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-07-2023 στο όνομα της υπόλογου ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 10:48:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ7Π46907Θ-6ΓΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου