Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ». – ΑΔΑ: 9ΚΒΩ46907Θ-ΦΑΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ».
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 15:06:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΒΩ46907Θ-ΦΑΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου