ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 9ΙΥΒ46907Θ-Ζ98

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 14:47:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΥΒ46907Θ-Ζ98
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου