ΜΕΛΑΝΙΑ – ΑΔΑ: 9ΗΥΛ46907Θ-59Ν

Θέμα: ΜΕΛΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 13/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 12:44:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΥΛ46907Θ-59Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου