Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ». – ΑΔΑ: 9ΗΛ946907Θ-Ρ1Τ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ».
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 11:09:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΛ946907Θ-Ρ1Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου