ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΔΑ: 9Η0046907Θ-Ε0Σ

Θέμα: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 10:51:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η0046907Θ-Ε0Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου