ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ & ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ,ΥΓΡΟ ΚΑΘ.ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 9ΕΣΨ46907Θ-03Ζ

Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ & ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ,ΥΓΡΟ ΚΑΘ.ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 12:09:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΣΨ46907Θ-03Ζ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου