ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 73/2021 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" – ΑΔΑ: 9ΕΗΧ46907Θ-Κ6Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 73/2021 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:19:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΗΧ46907Θ-Κ6Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου