ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 99Θ546907Θ-ΑΔΩ

Θέμα: ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 14:50:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99Θ546907Θ-ΑΔΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου