ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1364/2022) – ΑΔΑ: 99ΑΛ46907Θ-Η1Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1364/2022)
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 11:38:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΑΛ46907Θ-Η1Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου