ΧΕ-59 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 811/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1968/2022 ) – ΑΔΑ: 977Γ46907Θ-Ι53

Θέμα: ΧΕ-59 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 811/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1968/2022 )
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 12:08:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 977Γ46907Θ-Ι53
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου