Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Κεραιών Ασύρματης Ζεύξης». – ΑΔΑ: 974Ω46907Θ-4ΡΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Κεραιών Ασύρματης Ζεύξης».
Ημερομηνία: 19/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 14:22:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 974Ω46907Θ-4ΡΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου