ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 1 ΣΥΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: 966746907Θ-ΥΝΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 1 ΣΥΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 12:33:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 966746907Θ-ΥΝΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου