ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL TIME PCR TOY ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 95Ω746907Θ-ΕΦΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL TIME PCR TOY ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:24:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95Ω746907Θ-ΕΦΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου