ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΙΑΣ ΧΡ., ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX, ΧL – ΑΔΑ: 91ΡΞ46907Θ-Σ62

Θέμα: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΙΑΣ ΧΡ., ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX, ΧL
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 13:44:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΡΞ46907Θ-Σ62
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου