Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25932/19-12-2022 Απόφασης Διοικητή για τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ – ΑΔΑ: 91ΔΝ46907Θ-Κ5Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25932/19-12-2022 Απόφασης Διοικητή για τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:20:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΔΝ46907Θ-Κ5Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου