ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ – ΑΔΑ: 90ΩΡ46907Θ-ΞΨ9

Θέμα: ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 15:38:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΩΡ46907Θ-ΞΨ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου