ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: 6ΞΤΩ46907Θ-ΠΝΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:55:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΤΩ46907Θ-ΠΝΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου