Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Βολίδας Σωληνωτού Ταχυδρομείου και Υλικών Συντήρησης». – ΑΔΑ: 6ΞΜΟ46907Θ-ΟΙΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Βολίδας Σωληνωτού Ταχυδρομείου και Υλικών Συντήρησης».
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 11:36:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜΟ46907Θ-ΟΙΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου