Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.27/12-12-22 ΘΕΗΔ19 (θέμα ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 3911/2022) – ΑΔΑ: 6Ξ8Υ46907Θ-ΙΨΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.27/12-12-22 ΘΕΗΔ19 (θέμα ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 3911/2022)
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 07:38:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8Υ46907Θ-ΙΨΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου