ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) – ΑΔΑ: 6ΒΠΗ46907Θ-61Υ

Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 15:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΠΗ46907Θ-61Υ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου