ΧΕ-32 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2119/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΒΙ046907Θ-Ξ1Μ

Θέμα: ΧΕ-32 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2119/2022 )
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 09:42:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙ046907Θ-Ξ1Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου