ΧΕ-34 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 172/2022 , ΧΕ 1537/2022 & ΧΕ 1538/2022 – ΑΔΑ: 6ΒΦΣ46907Θ-ΝΛΦ

Θέμα: ΧΕ-34 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 172/2022 , ΧΕ 1537/2022 & ΧΕ 1538/2022
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:57:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦΣ46907Θ-ΝΛΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου