Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 53/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΘΟ846907Θ-0ΓΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 53/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 08:35:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΟ846907Θ-0ΓΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου