ΧΕ-51 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 998/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1576/2022 ) – ΑΔΑ: 6Θ1346907Θ-ΙΛΑ

Θέμα: ΧΕ-51 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 998/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1576/2022 )
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 12:07:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1346907Θ-ΙΛΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου