ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΤΕΗ46907Θ-ΖΗΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 12:38:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕΗ46907Θ-ΖΗΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου