Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 153/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΡ846907Θ-ΙΟΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 153/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 09:03:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΡ846907Θ-ΙΟΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου