ΧΕ-61 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 – ΑΔΑ: 6ΠΦ746907Θ-Τ37

Θέμα: ΧΕ-61 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:09:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΦ746907Θ-Τ37
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου