Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΩΗΜ46907Θ-ΑΤΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 11:30:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΜ46907Θ-ΑΤΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου