ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ NIV ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 6Ω9Χ46907Θ-ΦΣΓ

Θέμα: ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ NIV ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 12:33:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω9Χ46907Θ-ΦΣΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου