ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: 6Ω3Π46907Θ-109

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 16:09:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3Π46907Θ-109
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου