ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΔΑ: 6ΛΕΥ46907Θ-11Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 10:10:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΕΥ46907Θ-11Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου