ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6ΛΧΜ46907Θ-37Α

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 16:38:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧΜ46907Θ-37Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου