ΛΗΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΚΟΝΤΑΚΗ – ΑΔΑ: 6ΚΥ846907Θ-7ΕΗ

Θέμα: ΛΗΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΚΟΝΤΑΚΗ
Ημερομηνία: 09/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 10:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΥ846907Θ-7ΕΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου