Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Βολίδας Σωληνωτού Ταχυδρομείου και Υλικών Συντήρησης». – ΑΔΑ: 6Κ8Ρ46907Θ-ΟΘΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Βολίδας Σωληνωτού Ταχυδρομείου και Υλικών Συντήρησης».
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 12:10:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8Ρ46907Θ-ΟΘΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου